Jokaisella kuntalaisella on oikeus helppoon asiointiin – sähköisesti.

Kuvassa nuori nainen tablettikoneen kanssa
Kuvassa iloinen nuori mies tablettilaitteen kanssa
Varhaiskasvatushakemus

ePalvelun avulla kunta/kaupunki voi tarjota asukkailleen helppoja ja joustavia sähköisiä asiakaspalveluja. Sähköisten lomakkeiden ansioista mm. hakulomakkeet, hoitoaikojen ilmoittamiset, hakemukset ja muut ilmoitukset siirtyvät turvallisesti suoraan kunnan järjestelmään.

ASUKKAAN ASIALLA

Asiakaslähtöiset palvelut ja lomakkeet

ePalvelun avulla kuntalaisilla on mahdollisuus asioida sähköisesti kunnan eri organisaatioiden kanssa. Sähköiset lomakkeet ovat turvallisia ja niiden ansiosta säästetään aikaa ja kustannuksia. Samalla turha paperilomakkeiden tulostaminen ja lähettäminen postilla jää pois asukkaalta.

Kuvassa iäkäs mies tablettilaitteen kanssa
Kuvassa, äiti, isä ja pieni lapsi äidin sylissä

OIKEA TIETO OIKEASSA PAIKASSA

ePalvelu säästää aikaa ja rahaa

Paperilomakkeiden käsittelystä säästyy aikaa ja se voidaan kunnassa resursoida varsinaisiin asiantuntija- ja kehitystehtäviin. Kun tarvittava tieto ohjautuu sähköiseltä lomakkeelta suoraan oikeaan paikkaan, on päätösten ja toimenpiteiden tekeminen nopeampaa.

OMINAISUUDET

sähköinen asiointi

ePalvelu on turvallinen tiedonkeruu- ja integraatiopalvelu, jonka avulla tiedot siirtyvät asukkailta viranhaltijan tai toimihenkilön käsiteltäväksi. Asiointipalvelut yksilöidään kaupungin tai kunnan omilla tiedoilla ja logolla. Kaikki ePalvelun asiointipalvelut ovat integroitavissa portaaliratkaisuihin (esim. Suomi.fi tai kuntaportaalit) sekä julkishallinnon yhteiseen Palveluväylään. Palveluissa voidaan hyödyntää Suomi.fi-tunnistusta.

Piirretyssä kuvassa erilaisia atk-laitteita

Sähköiset lomakkeet toimivat tietokoneella ja mobiililaitteilla

Nuoli oikealle

Tietojen turvallinen siirto

Kuvassa kannettava tietokone

Tiedot kunnalla käytettävissä, suoraan omissa järjestelmissään.

Laitetaan yhdessä teidänkin kunnan sähköiset asiointipalvelut kuntoon – ota yhteyttä.

”Selkeä ja nopeasti täytettävä lomake tunnistautumisella.”

ajankohtaista

Näytä lisää...