ePalvelun asiointipalvelun kautta muodostunut asiointitapahtuma voidaan viedä automaattisesti Dynasty 10 asianhallintajärjestelmään. Integraatiossa hyödynnetään Dynastyn REST -rajapintaa, joka on erikseen asianhallintajärjestelmään asennettava ominaisuus. Integraation käyttöönotto edellyttää, että ePalvelulle muodostetaan sovellustunnus Dynasty 10:n ja sovellustunnukselle luvitetaan tarvittavat toiminnot.

Integraatio mahdollistaa kolme käyttötapausta:
Uuden asian avaaminen jokaisesta saapuneesta asiointitapahtumasta. Tässä käyttötapauksessa ePalveluun määritetään lomakekohtaisesti asian tehtäväluokka sekä käsittelijä, jolle asia ohjataan valmisteluun tai käsittelyyn. Asian nimi muodostetaan lomakkeen nimestä.
Asiointitapahtuman vienti olemassa olevalle asialle. Tässä käyttötapauksessa saapuneesta asiointitapahtumasta muodostuu dokumentti, joka liitetään avatulle asialle.
Irrallisen dokumentin vienti ilman asiaa. Tässä käyttötapauksessa dokumentti viedään Dynastyyn ja se ohjataan halutulle käsittelijälle.

Integraation toimintaa ohjataan ePalvelun editorista. Jos kunnalla on käytössä editori-tunnukset, voi kunta itsenäisesti halutessaan tehdä ja ylläpitää määrittelyjä, sekä tehdä määrittelyt itse toteuttamilleen uusille asiointipalveluille.

Lue lisää Dynasty 10 asianhallintajärjestelmästä https://www.innofactor.com/fi/mita-teemme/tuotteet/dynasty/