ePalvelun asiointipalvelun kautta muodostunut asiointitapahtuma voidaan viedä automaattisesti TWeb 5.6 asianhallintajärjestelmään. Integraatiossa hyödynnetään TWebin REST -rajapintaa, joka on erikseen TWebiin hankittava ominaisuus.

Integraatio mahdollistaa kolme käyttötapausta:

1) Asiointitapahtumasta muodostuu TWebiin uusi asia. Asiaan liitetään käyttäjän syöttämät tiedot PDF-muotoisena asiakirjana. Jos käyttäjä on liittänyt liitteitä, ne tuodaan erillisinä asiakirjoina asialle. Asian asiaryhmä määritellään palvelukohtaisesti. Myös asiakirjan ja liitteiden asiakirjatyypit voidaan määritellä palvelukohtaisesti. Asian julkisuusluokka ja muut ominaisuudet periytyvät tiedonohjaussuunnitelmasta asiaryhmän perusteella. Vastaavasti asiakirjojen julkisuus periytyy tiedonohjaussuunnitelman asiakirjatyypistä. ePalvelun kautta muodostuneesta asiasta voidaan lähtettää integraation lopuksi toimeksianto nimetyille käyttäjille tai ryhmälle.

2) Asiointitapahtuman vienti olemassa olevalle asialle. Tässä käyttötapauksessa saapuneesta asiointitapahtumasta muodostuu dokumentti, joka liitetään avatulle asialle. ePalvelun kautta muodostuneesta asiakirjasta voidaan lähettää integraation lopuksi toimeksianto nimetyille käyttäjille tai ryhmälle.

3) Asiointitapahtuman lähettäminen toimeksiantona nimetylle käyttäjälle tai ryhmälle. Tässä käyttötapauksessa asiointitapahtumaa ei automaattisesti liitetä asiaan, vaan käsittelijä voi käyttöliittymän kautta tehdä liitoksen tai muuten käsitellä asiointitapahtuman.

ePalvelusta muodostunut asiointitapahtuma TWeb-asianhallintajärjestelmän käyttöjärjestelmässä

Integraatio muodostaa asiointitapahtumasta asian ja liittää tiedot PDF-dokumenttina asiaan. Käyttäjän lisäämät liitteet näkyvät erillisinä dokumentteina.

Integraation toimintaa ohjataan ePalvelun editorista. Jos kunnalla on käytössä editori-tunnukset, voi kunta itsenäisesti halutessaan tehdä ja ylläpitää määrittelyjä, sekä tehdä määrittelyt itse toteuttamilleen uusille asiointipalveluille.

Lue lisää TWeb asianhallintajärjestelmästä https://triplan.fi/ratkaisut/