Microsoft SharePointin tiedostokirjastoja voidaan käyttää lomakeasioinnin käsittelytyötilana. Käsittelytyötilassa saapuneet lomakkeet ovat listassa, josta ne saa tiedostonimestä avattua tarkasteluun. Lomakkeet ovat PDF-muodossa ja tarvittaessa ne voi ladata käsittelytyötilasta esimerkiksi asianhallintajärjestelmään.

Tietojen poiminta työtilaan

Käyttäjän syöttämiä lomakkeen tietoja voidaan poimia käsittelytyötilaan esimerkiksi suodattamista, järjestämistä tai koostamista varten. Tällöin käsittelytyötilaan muodostetaan jokaista poimittua lomakkeen tietoa varten sarake, joka vastaa Excelin saraketta. Tieto poimittavista tiedoista tulisi määrittää ennen julkaisua. Normaaliin käyttöönottoon sisältyy maksimissaan 10 poimittavan tiedon määrittely ja ylimeneviltä osin määrittelytyö tehdään lisätyönä. Jos tietoja halutaan poimia työtilaan jälkikäteen jo saapuneisiin lomakkeisiin, vaatii se lisätyönä tehtävän eräajon.

Työtilan suodattaminen

Suodattamalla voidaan listata esimerkiksi tiettyyn toimipisteeseen, kouluun, toimialaan tai alueeseen liittyvät lomakkeet. Suodattaminen edellyttää, että lomakkeella kysytään käyttäjältä suodatukseen käytettävä tieto esimerkiksi valintalistalla tai valintapainikkeella, ja tieto poimitaan lomakkeen sisällöstä työtilan saraketiedoksi. Suodatus voidaan tallentaa näkymäksi, joten eri toimipisteiden/alueiden/toimialojen käsittelijöille voidaan muodostaa omat näkymät.
Lisätietoa ja ohje SharePointin suodatustoiminnosta https://support.microsoft.com/fi-fi/office/sharepoint-n%C3%A4kym%C3%A4n-muokkaaminen-suodatuksen-avulla-3d8efc52-0808-4731-8f9b-3dfaeacea3d4

Työtilan järjestäminen

Työtilaan tulleiden lomakkeiden järjestys voidaan valita halutun saraketiedon mukaan. Järjestys voidaan tehdä esimerkiksi saapumisjärjestykseen tai saraketiedoksi poimitun tiedon mukaan aakkosjärjestykseen.

Lisätietoa ja ohje listauksen järjestämiseen https://support.microsoft.com/fi-fi/office/organize-files-in-a-library-f8f3612b-82c1-4f97-bfe1-411e20926a2b

Tietojen vienti Exceliin

Työtilaan poimitut tiedot voidaan koostaa Exceliin SharePointin Vie Exceliin -toiminnolla, ks. ohje https://support.microsoft.com/fi-fi/office/tietojen-vieminen-sharepointista-exceliin-bfb2ea48-6118-4fa9-abb6-cced9424e5d9

Pääsynhallinta

Käsittelytyötilan pääsynhallinta ja käyttöoikeudet on rajoitettu nimetyille käsittelijöille. Työtilan käyttö perustuu toimialatunnuksiin ja työtilan linkki voi edellyttää kirjautumista toimialatunnuksilla. SharePointin hallintaan liittyvät käytänteet sovitaan lomakepalvelun käyttöönoton yhteydessä.

Liitteiden avaaminen

Lomakkeelle lisätyt liitetiedostot ovat PDF-dokumentin sisällä liitetiedostoina. Käyttäjän lisäämät liitetiedostojen tiedostonimet näkyvät lomakkeella liiteosion yhteydessä. Kaikki PDF-lukijat eivät mahdollista liitetiedostojen avaamista, joten suosittelemme, että jos lomakkeessa on liitetiedostoja, lomake tallennetaan omalle tietokoneelle ja PDF-dokumentti avataan joko Adobe Readeriin, Firefox -selaimeen tai Foxit-lukijaan, joissa kaikissa on toiminto liitteiden avaamiseen. Liitteet saa auki yleensä PDF-lukijaohjelman klemmari-ikonista, ks. ohje ja lisätietoa liitteiden avaamiseen ja toimintaan https://epalvelu.fi/liitteiden-toiminta-ja-kasittely/#attachment_29523

Lomakkeiden poistaminen työtilasta

Käsittelytyötila ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen säilytykseen. On tärkeä huomioida, että lomakkeen käsittelyn jälkeen dokumentti tulisi poistaa käsittelytyötilasta. Käsittelytyötilassa voi olla kunnan käytänteestä riippuen dokumenttien automaattinen poisto (1-2 vuoden kuluessa lomakkeen saapumisesta).

Lisätietoa ja ohje tiedoston poistamiseen https://support.microsoft.com/fi-fi/office/tiedoston-kansion-tai-linkin-poistaminen-sharepoint-tiedostokirjastosta-71f3c90a-0d24-4d80-8b66-f88234b79a52